Overslaan en naar de inhoud gaan

De Waterstof Revolutie is begonnen in Paris Region

De Waterstof Revolutie is begonnen in Paris Region

Duurzame ontwikkeling is een cruciale kwestie in dit tijdperk. In het licht van de problemen met klimaatverandering en luchtvervuiling, heeft het vinden van oplossingen om de effecten ervan op het milieu te beperken voorrang gekregen.  En in de laatste paar jaar heeft een oplossing inmiddels de volle aandacht gekregen als de potentiële, duurzame brandstof van de toekomst: waterstof.

Het waterstof atoom is het meet voorkomende in het heelal en het gebruik ervan is niet nieuw, het is namelijk al voor veel industriële processen gebruikt, zoals het raffineren van olie of de productie van meststoffen. Waterstof is geen primaire energiebron, but an energie-drager. Het moet eerst worden omgezet in diwaterstof, de moleculaire vorm (H2), zodat het kan worden vervoerd, opgeslagen en tenslotte gebruikt om energie op te wekken. Er zijn in wezen twee manieren om dit te doen. De eerste is het te verbranden in turbines net zoals conventionele brandstof. De andere methode is het gebruik  van waterstof in brandstofcellen, ofwel waterstof brandstofcellen, om stroom en warmte op te wekken. Nu komt deze  op aarde alom aanwezige molecuul, die zeer energie-intensief en niet vervuilend is, naar voren als de brandstof die zware industrie groen kan maken. Het is daarom een subject of voorwerp van innovatie wat betreft zijn productie, zijn verspreiding dan wel het gebruik ervan.

Op woensdag 8 juli presenteerde de Europese Commissie een op waterstof gebaseerde strategie die de weg moet banen naar een meer duurzaam Europa in de energie sector. Meer precies wil de EU een niveau van 12-14% waterstof in het energie aanbod in 2050, met een beschikbaar budget van €180-470 miljard. Wat Frankrijk betreft is het economisch herstel een uitgelezen kans voor het land om zich te positioneren in de voorhoede van baanbrekende technologieën door het gebruik van koolstofvrije waterstof. Frankrijk heeft hoge verwachtingen van waterstof bij de ontwikkeling en het gebruik van emissieloze mobiliteitsmogelijkheden, bij het opslaan van energie en het aanbieden van aanvullende oplossingen voor het het gebruik van duurzame energievormen. De enorme toename van investeringen in waterstof is daar een bewijs van. Frankrijk is dan ook voornemens 7 miljard euro tussen nu en 2030 te besteden, waarvan 2 miljard euro uit het herstelplan voor het koolstof vrij maken van de industrie. Het doel is een bijdrage te leveren aan het bereiken van koolstof neutraliteit tegen 2050, de ontwikkeling van zwaar verkeer met gebruik van waterstof en de steun voor excellent onderzoek en de ontwikkeling van trainingsaanbod. De inzet van deze strategie is het stimuleren van een vlotte overgang naar gebruik op industriële schaal met een sterke reductie in productiekosten.

 

Paris Region, een regio waar waterstof bloeit en groeit

Paris Region heeft ambitieuze doelen voor de energie-transitie, met name via zijn in 2018 ingevoerde Energie-Klimaat Strategie. Om dit te verwezenlijken heeft Paris Region zich een doel gesteld, namelijk het produceren van 37 TWh duurzame energie – waarvan 30% gebruikt wordt voor verwarming via netwerken en 100% van de energie consumptie tegen 2050.

Paris Region heeft ook een handvest ondertekend met France Hydrogen met een verplichting voor de energie- en klimaat transitie in de regio. Daarvoor zet Paris Region in op innovatie die ruimte biedt voor uitgebreide experimenten met opkomende, nieuwe technologieën en wil vakgebieden aansporen dit soort lokale initiatieven te verwelkomen en te stimuleren. Met een wagenpark van bijna 6 miljoen voertuigen, een groot potentieel voor de ontwikkeling van duurzame energievormen en voor vooraanstaande betrokkenen bij waterstof, heeft de regio een sleutelpositie in het vinden van een plaats voor Waterstof in de energie transitie. Op dit moment zijn er meer dan 150 waterstof voertuigen en 7 stations actief.  

Om meer te weten te komen over de strategie van Paris Region voor Waterstof, interviewden we Thomas Hemmerdinger, Project Manager van de Energie Transitie en Circulaire Economie voor Institute Paris Region. Een van zijn taken is het aansturen van de Paris Region Hydrogen Club (Club Hydrogène Île-de-France).


© Île-de-France Mobilités

Zou u ons eens iets meer kunnen vertellen over Club Hydrogène Île-de-France (Paris Region), en uw rol in de organisatie?

In het licht van de snelle ontwikkeling van de waterstofsector in Frankrijk en Paris Region en daarbij ook de toegenomen behoeften van de belanghebbenden, wilden de instellingen de initiatieven bundelen en alle betrokkenen verenigen rondom een centraal orgaan: de Hydrogen Club. Mijn rol bestaat uit het coördineren van de Club met de partners en het netwerk van leden vanuit allerlei verschillende achtergronden te activeren (bijv. bedrijven in de industriële sector, mobiliteit, energie, afvalverwerking, start-ups, local overheden en instellingen) om zo een regionaal netwerk op te bouwen en mensen te helpen zich dit moeilijke onderwerp eigen te maken.

Wat zijn volgens u de grootste stappen vooruit die in de waterstofsector gezet zijn in de regio?

De belangrijkste stap is het groeiende belang dat aan waterstof oplossingen gehecht wordt binnen het kader van het koolstofvrije uitgangspunt door grote industriële concerns, instellingen en de zwaar transport-sector. Waterstof wordt niet langer gezien als een zijdelingse oplossing voor schoon vervoer maar als een essentieel element in het streven naar energie transitie en luchtkwaliteit. Er is een groeiend aantal projecten binen allerlei soorten samenwerking en op het gebied van lokale produktie op basis van duurzame en hernieuwbare energievormen, alsmede de verdeling via multi-energie stations, die gedeeld worden met beheerders van bedrijfswagenparken (logistiek, passasiergvervoer, etc.) om de verkoop van waterstof te garanderen.

Wat zijn volgens u de vooruitzichten voor de ontwikkeling van waterstof in Paris Region?

Het is nu zaak de lopende projecten toe te passen om zo de status van waterstof in Paris Region beter bekend te maken bij de lokale betrokkenen en bij het grote publiek. Een van de uitdagingen is ook om een groene waterstof productiecyclus te ontwikkelen, gebaseerd op plaatselijke duurzame energiebronnen, voor een concurrerende prijs en met een distributiesysteem dat zorgt voor een coherent en veilig netwerk door de hele regio heen met duidelijk vastgestelde gebruikers. Ten slotte lijken de grootste belanghebbenden in de logistiek-sector het voornaamste doelwit te zijn om begeleid te worden bij de mobiliteitsoplossingen met waterstof in de zones met lage uitstoot die thans worden ingesteld om de duurzaamheid van schone logistiek in het centrum van de stad te verzekeren.
 

Mobiliteit, een veelbelovende sector voor waterstof in Paris Region

Transport levert de grootste bijdrage (30%) aan de uitstoot van broeikas gas (GHG) en wegtransport zorgt voor 95% van de CO2 uitstoot van transport. Bovendien  is wegtransport de belangrijkste verspreider van stikstofoxide en stoot 31% van de fijnstof deeltjes PM10 en 34% van PM2.5. In Paris Region zijn door het plan "schone auto's" meer dan 150 gekocht, wat de helft is van alle waterstof auto's op de Franse wegen.

In de mobiliteitssector biedt de ontwikkeling van koolstofvrije waterstof mobiliteit met nul-uitstoot zonder geluidshinder, met een autonomie en een oplaadsnelheid die gelijk is aan die van auto's met verbrandingsmotoren. Waterstof mobiliteit is zo een vector voor de energie transitie die de Regio wil stimuleren als een aanvulling op elektrische mobiliteit en NGV. Het departement Yvelines heeft bijvoorbeeld de eerste bussen op waterstof in gebruik genomen tussen Jouy-en-Josas en Versailles. Air Liquide, de gasreus, draagt zorg voor de levering en distributie van waterstof. De bussen worden zeven jaar lang getest om hun verbruik, hun autonomie en de kosten van gebruik en onderhoud te kunnen meten.

Om meer te weten te komen over het gebruik van waterstof auto's in de regio interviewden we Mathieu Gardies, oprichter en president van STEP (Société du Taxi Electrique Parisien - Elektrische Taxi's).


© Hype

Could you please tell us more about your company and your role in the organization?

I am the founder and president of STEP (Société du Taxi Electrique Parisien), whose objective is to rapidly deploy efficient solutions that enable essential urban fleets such as taxis to go to zero emissions. Our organization has launched the first fleet of hydrogen taxis in 2015 during COP21 Hype.

What is the current status of your projects?  And what are your future development objectives (particularly regarding your last fundraising)?

The development of the project will now accelerate considerably thanks to the acquisition of the Slota group, which was completed at the end of 2020. This will enable us to exceed 700 Hype taxis in Paris by the end of 2021. We have launched the new Hype app, which enables customers to choose a zero-emission taxi for the same price, and we are aiming for 10,000 hydrogen taxis by the 2024 Olympics. At the same time, we are accelerating the deployment of the hydrogen network in Paris Region via the HysetCo structure created by STEP in 2017. And this year, we will begin our deployment in other cities in France and Europe.

What advantages does hydrogen offer over other zero-emission technologies? What is your strategy to encourage taxi drivers to prefer this type of vehicle?

In an intensive and random use such as the Parisian taxi, for drivers who often cannot recharge at night (thanks to collective housing), battery electric vehicles are not suitable. Even with high autonomies, the fact that it is possible to fill up a real tank of more than 500 km in a few minutes makes the hydrogen solution more efficient for this type of activity.

Since 2015, Parisian taxi drivers have seen this solution work with our salaried drivers. And by the end of 2021, the network of stations will be sufficiently developed to offer the solution to all independent drivers. We are also counting on our customers, who will show drivers that they support and accompany this necessary transition to zero-emission by favoring the Hype app.

 

Paris Region is paving the way for the hydrogen revolution in the aviation sector

© Airbus

Aware that the advent of hydrogen will revolutionize the way airport infrastructures are designed and operated, Paris Region, Choose Paris Region, Groupe ADP, Air France-KLM and Airbus are launching an unprecedented worldwide call for expressions of interest for the hydrogen branch in airports. The five partners share common ambitions: to identify and qualify research advances in research and technologies, to test the economically viable solutions that will meet the needs of hydrogen at an airport, and to prepare in the medium term the challenges of its supplies and uses in a larger scale – particularly, with a view to operate a future hydrogen-powered aircraft.

This unprecedented call for expressions of interest focuses on three main themes:

  • Storage, transport, and distribution of hydrogen (gaseous and liquid) in an airport environment (storage systems, micro-liquefaction, aircraft fueling, etc.)
  • Diversification of hydrogen use cases in airports and in aeronautics (ground handling vehicles and equipment, rail transport at airports, energy supply for buildings or aircraft during ground operations, etc.)
  • Circular economy around hydrogen (recovery of hydrogen dissipated during liquid hydrogen fueling, recovery of a by-product from a reaction to produce decarbonated hydrogen, etc.)


Applicants will be open till March 19, 2021, via the website https://www.h2hubairport.com/ and selected projects will be disclosed at the end of April.

Franck Margain, President of Choose Paris Region, has stated: "Thanks to the collaboration of the public and private actors involved in this call for proposals, we wish to contribute very concretely to the implementation of new innovative and sustainable solutions that side with the energy transition commitments made by Paris Region”.

 

 

Choose Paris Experts

Sevinç Ar

Smart City & Cleantech
Expert