Overslaan en naar de inhoud gaan

Over ons

Over ons 

“Choose Paris Region is de plaats waar internationale bedrijven en talent in de regio Parijs samenkomen. Wij werken hand in hand met alle lokale spelers in de regio om internationale bedrijven de benodigde  diensten te bieden om uit te breiden en te floreren”.

- Alexandra Dublanche - President van Choose Paris Region. 

Choose Paris Region is het bureau voor de internationale aantrekkingskracht van de regio Ile-de-France: het zorgt internationaal voor de promotie en invloed van het gebied en ook voor een warme ontvangst en dienstverlening van hoge kwaliteit voor investeerders, bezoekers en talenten van over de hele wereld, terwijl het zorg draagt voor duurzame en evenwichtige ontwikkeling van het gebied.

Door de kennis van het regionale economische ecosysteem trekt het bureau investeerders aan, begeleidt ze en ondersteunt het het starten van bedrijven via gerichte dienstverlening en partners op maat. Choose Paris Region helpt bij de ontwikkeling van sterke, innovatieve en duurzame industriële sectoren.

Het zorgt voor de promotie en ontwikkeling van de streek via interactie met belanghebbenden in het toerisme en bezoekers. Het zet bronnen, hulpmiddelen, ondersteuning in en het netwerk op waarmee professionals in het toerisme in de regio Ile-de-France een kwalitatief, innovatief en aangepast aanbod kunnen ontwikkelen en verspreiden.

Choose Paris Region draagt bij aan de topkwaliteit van Ile-de-France in de film- en audiovisuele sector: het is een toonaangevende regio in Europa, ondersteunt Franse en internationale producties en baseert zich daarbij op zijn cultureel erfgoed en de concentratie van professionals en gespecialiseerde bedrijven.

Tot slot begeleidt het Bureau internationale talenten - en voorziet hen van middelen - die zich willen vestigen en wonen in Île-de-France vanwege de levenskwaliteit en om het perfecte evenwicht te vinden tussen professioneel en privéleven.

President: Alexandra Dublanche / Algemeen directeur: Lionel Grotto

Organigram

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven over het bureau en de Region

 

Gelijkheid Mannen - Vrouwen

Choose Paris Region krijgt een algemene waardering van 87 op 100 punten voor de index gelijkheid vrouwen/mannen in 2024 tegenover 98 op 100 punten in 2023. De “verschil in betaling” index vertoonde een lichte daling. Choose Paris Region blijft zich inzetten om dit verschil terug te brengen en let op de ontwikkeling van diversiteit en gelijke kansen voor iedereen tijdens de professionele loopbaan.

De wet op de vrijheid om je professionele toekomst te kiezen, die is aangenomen op 1 augustus 2018, verplicht bedrijven om elk jaar de index voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen bekend te maken. Deze verplichting is gericht op het terugdringen van eventuele salarisverschillen tussen vrouwen en mannen.

De index verdisconteert ook 4 berekende criteria op een schaal van 100 punten:

Verschil in betaling (29/40): deze index laat het gemiddelde verschil zien tussen de salariëring van mannen en van vrouwen.

Verschil in loonsverhoging (35/35): deze index vergelijkt het percentage vrouwen en mannen die een pro-rata loonsverhoging hebben gekregen in de loop van het jaar.

Aantal werknemers van het onder-vertegenwoordigde geslacht van de 10 hoogste salarissen (10/10): deze index berekent het evenwicht tussen mannen en vrouwen in de 10 hoogste salarissen.

Percentage van werknemers die in het erop volgende jaar een loonsverhoging hebben gekregen na hun terugkeer van ouderschapsverlof ( /15): deze index is niet te berekenen.

 

Carrièremogelijkheden

Laten we samenwerken om de aantrekkelijkheid van de regio Parijs verder te vergroten! Hieronder vindt u meer informatie over onze huidige vacatures en stageplaatsen en leest u hoe uw kennis en vaardigheden onze organisatie zouden kunnen helpen.

Aanvragen voor voorstellen

Wilt u reageren op de raadplegingen die door Choose Paris Region zijn gestart? Al onze aanbestedingsopdrachten staan op het platform van Maximilien (portaal voor overheidsopdrachten in de Parijse regio). Ontdek de openbare aanbestedingsopdrachten van Choose Paris Region:

 

Onze kantoren