Overslaan en naar de inhoud gaan

Over ons

Over ons 

“Choose Paris Region is de plaats waar internationale bedrijven en talent in de regio Parijs samenkomen. Wij werken hand in hand met alle lokale spelers in de regio om internationale bedrijven de benodigde  diensten te bieden om uit te breiden en te floreren”.

- Alexandra Dublanche - President van Choose Paris Region. 

Choose Paris Region is een bureau voor zakelijke groei en oriëntatie voor Paris Region, dat de regio in de hele wereld promoot, bedrijven en internationale talenten aantrekt en ze ondersteunt. Ze draagt bij aan de overgang van de Regio en werkt aan een positieve voetafdruk.

Bij het ontwikkelen van de strategische sectoren in de regio pakt Choose Paris Region door op innovatie om de uitdagingen van morgen aan te gaan, zoals de overgang naar een koolstofarme economie en industrie, het vergroten van veerkracht en onafhankelijkheid.

Als one-stop-shop brengt het bureau lokale spelers samen en vormt het publiek-privé samenwerkingen teneinde de bedrijven en talenten die het ondersteunt, sterker te maken. Door economische groei te combineren met positieve sociale & ecologische aspecten, draagt Choose Paris Region bij aan de toekomstige opbouw van een dynamische, innovatieve en duurzame Regio.

Dankzij het culturele erfgoed, het aanbod aan hoog-opgeleid personeel en gespecialiseerde bedrijven, is Paris Region een van de toonaangevende gebieden voor filmproductie in Europa. Via Film Paris Region en de Franse en internationale projecten die het ondersteunt, draagt het bureau ook bij aan de hoge kwaliteit van de film- en audiovisuele industrie en aan de internationale reikwijdte van de Regio.

President: Alexandra Dublanche / Algemeen directeur: Lionel Grotto

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven over het bureau en de Region

 

Gelijkheid Mannen - Vrouwen

Index voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen 2022

Met trots kan Choose Paris Region u meedelen dat het op zijn index voor de gelijkheid vrouwen/mannen 98 punten op 100 scoort oftewel een verhoging van +4 punten van 2020 op 2021. Een index met een stijgende lijn sinds 2 jaar, teken van een sterke betrokkenheid van de kant van Choose Paris Region bij de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Deze vooruitgang laat de bereidheid zien om daadwerkelijk actie te ondernemen ten gunste van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Onze betrokkenheid bij ontwikkeling van de man-vrouwverhouding en gelijke kansen voor iedereen gaat door, in alle werksituaties.

De wet voor de vrijheid van toekomstige beroepskeuze, die goedgekeurd is op 1 augustus 2018, verplicht bedrijven jaarlijks de index voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te publiceren. Deze verplichting beoogt eventuele bestaande ongelijkheid in salaris tussen mannen en vrouwen terug te dringen.

De index wordt berekend op basis van 5 criteria en op een totaal van 100 punten:

Verschil in betaling (38/40): met deze indicator kunnen we het verschil zien tussen het gemiddelde salaris van mannen en dat van vrouwen.

Verschil in salarisverhoging (35/35): deze indicator vergelijkt het percentage vrouwen en mannen die een evenredige salarisverhoging hebben gekregen in de loop van het jaar.

Percentage werknemers die een salarisverhoging hebben gekregen bij terugkeer na een zwangerschapsverlof (15/15)

Het aantal werknemers van het onder-vertegenwoordigde geslacht onder de 10 hoogst betaalde functies (10/10): deze indicator berekent de gelijkheid mannen/vrouwen onder de 10 hoogst betaalde functies.

 

Carrièremogelijkheden

Laten we samenwerken om de aantrekkelijkheid van de regio Parijs verder te vergroten! Hieronder vindt u meer informatie over onze huidige vacatures en stageplaatsen en leest u hoe uw kennis en vaardigheden onze organisatie zouden kunnen helpen.

Aanvragen voor voorstellen

Wilt u reageren op de raadplegingen die door Choose Paris Region zijn gestart? Al onze aanbestedingsopdrachten staan op het platform van Maximilien (portaal voor overheidsopdrachten in de Parijse regio). Ontdek de openbare aanbestedingsopdrachten van Choose Paris Region:

 

Onze kantoren