Overslaan en naar de inhoud gaan

Over ons

Over ons 

“Choose Paris Region is de plaats waar internationale bedrijven en talent in de regio Parijs samenkomen. Wij werken hand in hand met alle lokale spelers in de regio om internationale bedrijven de benodigde  diensten te bieden om uit te breiden en te floreren”.

- Alexandra Dublanche - President van Choose Paris Region. 

Choose Paris Region is het bureau voor de internationale aantrekkingskracht van de regio Ile-de-France: het zorgt internationaal voor de promotie en invloed van het gebied en ook voor een warme ontvangst en dienstverlening van hoge kwaliteit voor investeerders, bezoekers en talenten van over de hele wereld, terwijl het zorg draagt voor duurzame en evenwichtige ontwikkeling van het gebied.

Door de kennis van het regionale economische ecosysteem trekt het bureau investeerders aan, begeleidt ze en ondersteunt het het starten van bedrijven via gerichte dienstverlening en partners op maat. Choose Paris Region helpt bij de ontwikkeling van sterke, innovatieve en duurzame industriële sectoren.

Het zorgt voor de promotie en ontwikkeling van de streek via interactie met belanghebbenden in het toerisme en bezoekers. Het zet bronnen, hulpmiddelen, ondersteuning in en het netwerk op waarmee professionals in het toerisme in de regio Ile-de-France een kwalitatief, innovatief en aangepast aanbod kunnen ontwikkelen en verspreiden.

Choose Paris Region draagt bij aan de topkwaliteit van Ile-de-France in de film- en audiovisuele sector: het is een toonaangevende regio in Europa, ondersteunt Franse en internationale producties en baseert zich daarbij op zijn cultureel erfgoed en de concentratie van professionals en gespecialiseerde bedrijven.

Tot slot begeleidt het Bureau internationale talenten - en voorziet hen van middelen - die zich willen vestigen en wonen in Île-de-France vanwege de levenskwaliteit en om het perfecte evenwicht te vinden tussen professioneel en privéleven.

President: Alexandra Dublanche / Algemeen directeur: Lionel Grotto

Organigram

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven over het bureau en de Region

 

Gelijkheid Mannen - Vrouwen

Index voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen 2022

Met trots kan Choose Paris Region u meedelen dat het op zijn index voor de gelijkheid vrouwen/mannen 98 punten op 100 scoort oftewel een verhoging van +4 punten van 2020 op 2021. Een index met een stijgende lijn sinds 2 jaar, teken van een sterke betrokkenheid van de kant van Choose Paris Region bij de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Deze vooruitgang laat de bereidheid zien om daadwerkelijk actie te ondernemen ten gunste van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Onze betrokkenheid bij ontwikkeling van de man-vrouwverhouding en gelijke kansen voor iedereen gaat door, in alle werksituaties.

De wet voor de vrijheid van toekomstige beroepskeuze, die goedgekeurd is op 1 augustus 2018, verplicht bedrijven jaarlijks de index voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te publiceren. Deze verplichting beoogt eventuele bestaande ongelijkheid in salaris tussen mannen en vrouwen terug te dringen.

De index wordt berekend op basis van 5 criteria en op een totaal van 100 punten:

Verschil in betaling (38/40): met deze indicator kunnen we het verschil zien tussen het gemiddelde salaris van mannen en dat van vrouwen.

Verschil in salarisverhoging (35/35): deze indicator vergelijkt het percentage vrouwen en mannen die een evenredige salarisverhoging hebben gekregen in de loop van het jaar.

Percentage werknemers die een salarisverhoging hebben gekregen bij terugkeer na een zwangerschapsverlof (15/15)

Het aantal werknemers van het onder-vertegenwoordigde geslacht onder de 10 hoogst betaalde functies (10/10): deze indicator berekent de gelijkheid mannen/vrouwen onder de 10 hoogst betaalde functies.

 

Carrièremogelijkheden

Laten we samenwerken om de aantrekkelijkheid van de regio Parijs verder te vergroten! Hieronder vindt u meer informatie over onze huidige vacatures en stageplaatsen en leest u hoe uw kennis en vaardigheden onze organisatie zouden kunnen helpen.

Aanvragen voor voorstellen

Wilt u reageren op de raadplegingen die door Choose Paris Region zijn gestart? Al onze aanbestedingsopdrachten staan op het platform van Maximilien (portaal voor overheidsopdrachten in de Parijse regio). Ontdek de openbare aanbestedingsopdrachten van Choose Paris Region:

 

Onze kantoren