Overslaan en naar de inhoud gaan

Een duurzame regio

Een duurzame regio

Duurzaamheid bevorderen via het bedrijfsleven | Milieuverantwoorde stadsplanning | Positieve maatschapplijke gevolgen

 

De regio Parijs hecht zeer sterk aan het bevorderen van duurzaamheid. De acties van de regio zijn gecentreerd rond drie hoofdthema’s: het bevorderen van duurzaamheid door het bedrijfsleven, ecologisch verantwoorde stadsplanning en het steunen van projecten die een positieve sociale impact hebben. De regio Parijs, waar 18% van de Franse bevolking op slechts 2% van het totale nationale grondgebied woont, streeft ernaar haar burgers schone lucht en een groenere omgeving te bieden door middel van duurzame en koolstofvrije stadsplanning. Duurzame ontwikkeling staat centraal in alle regionale beleidslijnen.

Paris Tuileries Tour Eiffel

Als antwoord op de vereiste klimaatverandering, zullen de overheidsinvesteringen in milieuvriendelijke projecten tegen 2025 toenemen tot 10 miljard euro, als middel om de ecologische transformatie van de regio in de komende 5 jaar te versnellen. Dit zal tal van mogelijkheden creëren voor bedrijven en een stimulans vormen voor innovatie.

Het garanderen van positieve maatschappelijke effecten is een belangrijke prioriteit voor de gemeenten in de regio Parijs. In al deze steden zijn verschillende beleidsmaatregelen genomen met dezelfde doelstellingen: het verder ontwikkelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het creëren van sterkere banden tussen de lokale economie en de burgers. Bovendien steunt de regio Parijs de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en de Agenda 2030 en zet zij zich in voor het Decade of Action (Decennium van Actie), dat begin 2020 door de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, werd gelanceerd.

 

DUURZAAMHEID BEVORDEREN VIA HET BEDRIJFSLEVEN

 

De regio Parijs is een toonaangevende markt in Europa voor bedrijfsontwikkeling, R&D en technologische, milieu- en maatschappelijke innovatie. Volgens de OESO is 40% van de groene octrooien in Frankrijk afkomstig uit de regio Parijs, dankzij een dynamisch en innovatief duurzaam ecosysteem. De belangrijkste factoren van dit succes schuilen in het omvangrijke project van duurzame stadsplanning van de regio Parijs, alsook in milieuvriendelijke bouwprojecten en de nadruk die wordt gelegd op een circulaire economie.

Wekiwi koos voor de regio Parijs voor het op de markt brengen van zijn groene, betaalbare en duurzame energieoplossingen. Lees het succesverhaal hier

 

Experimenteren met stedelijke duurzaamheid

De duurzame bouwsector is een enorm grote industrie in de regio Parijs.

De regio Parijs werkt samen met en ondersteunt bedrijven die innovatieve projecten op het gebied van de ontwikkeling van stadslandbouw, luchtkwaliteit, afvalwaterbehandeling, recycling en slimme energie willen testen, om maar een paar voorbeelden te noemen. Stedelijk experimenteren betekent innovatieve apparaten of benaderingen (die wel zijn ontworpen maar nog niet op de markt zijn gebracht) uitproberen in realistische stedelijke omstandigheden.

Er zijn sinds 2010 meer dan 500 stedelijke projecten uitgerold door het stadsbestuur van de regio Parijs, het Urban Lab van Paris&Co, Numa’s DataCity Lab en andere spelers, die stuk voor stuk in het teken van duurzame ontwikkeling in de regio Parijs staan. Zo is Cleaner Air een experimenteel programma dat in 2018 is gelanceerd door de regio Parijs, dat gepaard gaat met een financieel steunpakket van 1 miljoen euro voor vijf bedrijven, die in oplossingen voorzien om de luchtkwaliteit in ondergrondse ruimten van het openbaar vervoer te verbeteren. Daarnaast experimenteren de regio Parijs en de SNCF ook met een technologie waarmee deeltjes die vrijkomen bij het remmen van treinen, kunnen worden geabsorbeerd. Het eerste project heeft een regionale subsidie van € 225.000 ontvangen.

De stad Parijs werkt momenteel samen met een start-up voor het nauwkeuriger in kaart brengen van de luchtkwaliteit in de directe omgeving van kinderdagverblijven en basisscholen. Samen kondigden zij de plaatsing aan van nog eens 150 meetstations die de luchtkwaliteit beoordelen.

Een van de meest recente initiatieven tot nu toe is het Stedelijk Innovatie District op 400 hectare grond, aangestuurd door Paris&Co. Op 25 september 2019 werden 15 projecten geselecteerd, waarvan de oplossingen gaandeweg worden getest op drie hoofdthema’s: circulaire economie, doorstromings- en mobiliteitsbeheer en het gebruik van de openbare ruimte.

 

Stimulansen voor groen bouwen

Om de stad van de toekomst te ontwerpen, zijn voorwaarden in aanbestedingen en zakelijke overeenkomsten, alsook het beleid van het stadsbestuur, de gemeenten en de intergemeentelijke instanties van de regio Parijs, steeds meer geënt op een moderne en milieuvriendelijke stadsvernieuwing.

Sinds 2014 zijn vijf internationale campagnes gestart op 150 locaties in de regio Parijs. Het betreft innovatieve stadsprojecten die bijdragen aan een hoogwaardige, dynamische en duurzame stedelijke toekomst. In totaal gaat het om 2.485.218 vierkante meter grond die duurzaam zal worden ontwikkeld.

Sinds 2016 hebben 100 innoverende en ecologische wijken al meer dan 140 miljoen euro geïnvesteerd in 44 ontwikkelingsprojecten, die gericht zijn op de bouw van volledig nieuwe wijken met een lage ecologische impact.

Door duurzaamheid centraal te stellen in haar stadsplanning, geeft de regio Parijs prioriteit aan milieuvriendelijke gebouwen, door materialen te kiezen op basis van de manier waarop ze worden gerecycled, geïnstalleerd en gebruikt. Deze projecten zullen de Franse hoofdstad voorzien van innovatieve locaties, terwijl tegelijkertijd het gezicht van een duurzame metropool wordt gevormd, die zowel in de technieken van stadsontwikkeling als in de beleving van haar inwoners en bezoekers innoveert.

advancing sustainability through business

Ontwikkeling van de circulaire economie

In 2019 heeft het bestuur van de regio Parijs, in samenwerking met een groot ecosysteem van lokale spelers, een regionale strategie ingevoerd ten behoeve van een circulaire economie, waarin 15 thema’s centraal staan. Een recente wet heeft tot doel het afval van plastic en verpakkingsmateriaal voor eenmalig gebruik te verminderen, waarbij meer eisen worden gesteld aan het hergebruik en de recycling van bouwafval. De regelgeving wordt gefaseerd ingevoerd tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2023.

Bovendien worden het lokale beleid voor circulaire economie dat in de regio Parijs ontstaan, vaak ondersteund door intergemeentelijke instanties en is in de eerste plaats gericht op de terugwinning van afval. Zo hebben de gemeenten bijvoorbeeld experimentele industriële en milieu-initiatieven in de bouwsector gelanceerd door een onlinemarkt te creëren voor materialen die anders als afval zouden worden beschouwd.

Om al deze acties aan te moedigen en degenen die een circulaire economie willen creëren in een netwerk op te nemen, is er  Grand Paris Circulaire website, ontwikkeld door de organisatie Métropole du Grand Paris, een platform om opmerkelijke initiatieven te delen, advies te geven, projecten aan te moedigen en uiteindelijk het gebruik van de circulaire economie in de regio Parijs te bevorderen.

 

Wij ondersteunen buitenlandse bedrijven bij het lanceren van hun MVO-strategieën

In de regio Parijs is al een belangrijk ecosysteem van partijen ten dienste van verantwoordelijke bedrijven gevestigd. Bij Choose Paris Region doen we er alles aan om de beweging te versnellen en bij te dragen aan de groei van de lokale cleantech. Choose Paris Region verbindt bedrijven met diensten en een ondersteunend netwerk waardoor ze hun bedrijven kunnen aanpassen aan het milieu- en maatschappelijk verantwoord zijn. Via dit netwerk kunnen groepen en individuen goede praktijken delen en alle verzamelde informatie ondersteunt de schaalvergroting van mvo-activiteiten in bedrijven van elke omvang en in alle sectoren.

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze service.

environmentally responsible urban planning pexel opti2

 

 

MILIEUVERANTWOORDE STADSPLANNING

 

De regio Parijs heeft altijd een voortrekkersrol op zich genomen in de groene revolutie. Sinds de Klimaatconferentie (COP21) en de afronding van het Akkoord van Parijs heeft de regio toegezegd om in 2050 een koolstofneutraal gebied te zijn. Als gevolg daarvan steunt de regio ambitieuze projecten om de stad groener te maken en bevordert zij duurzame transportmogelijkheden, stadslandbouw en zelfs de mogelijkheid om te zwemmen in de Seine. In overeenstemming met deze ambities heeft de regio Parijs in 2020 10 miljard euro toegewezen aan investeringen in milieuprojecten in de komende vijf jaar, wat de ecologische transformatie van het gebied zal helpen versnellen.

 

Actieve mobiliteit, fietsen en elektromobiliteit

In de regio Parijs worden dagelijks 850.000 ritten per fiets gemaakt. De regio Parijs en de regionale transportautoriteit willen het gebruik van de fiets als duurzaam vervoermiddel stimuleren door alle inwoners de mogelijkheid te bieden een elektrisch ondersteunde fiets uit te proberen.

In september 2019 startte het regionale transportbedrijf Véligo Location, een fietsverhuurbedrijf. 20,000 fietsen beschikbaar met een maandelijkse contributie van €40 voor een periode van 6 of 9 maanden, waarvan 50% mogelijk wordt vergoed door de werkgever van de gebruiker. Tegen het einde van 2020 zullen er 20.000 fietsen beschikbaar zijn middels een maandabonnement van 40 euro voor een periode van 6 of 9 maanden, waarvan 50% door de werkgever van de gebruiker kan worden vergoed. In de eerste 6 jaar kunnen 200.000 inwoners van de regio Parijs van deze service gebruikmaken. Het doel is de gebruikers de mogelijkheid te bieden om gedurende een korte periode een e-bike voor persoonlijk gebruik uit te proberen, om te ervaren hoe een elektrische fiets in hun huidige levensijl zou kunnen passen..

Vanaf februari 2020 biedt de regio Parijs een gedeeltelijke vergoeding aan voor de aankoop van een nieuwe elektrisch ondersteunde fiets. Deze subsidie kan 50% van de aankoopprijs bedragen, tot een maximum van € 500 per fiets en per aanvrager, na aftrek van eventuele lokale steun. Het totale budget bedraagt 12 miljoen euro. De stad Parijs biedt haar inwoners een vergelijkbaar vergoedingsprogramma aan.

De Franse overheid heeft 20 miljoen euro beschikbaar gesteld om het fietsen te stimuleren, waaronder € 50 aan vergoedingen voor fietsonderhoud en subsidies voor parkeerplaatsen en fietspaden.

De coronacrisis is een extra stimulans om te gaan fietsen, of dat nu is om het risico van besmetting in volle treinen en bussen te voorkomen of om onze koolstofuitstoot te verminderen. De regio zal initiatieven blijven aanmoedigen die het gebruik van veilige, schone en betaalbare alternatieven voor de auto bevorderen.

Regio Parijs: aan kop in de e-mobility revolutie

 

Innovatieve, schone bussen

De regio Parijs is een pionier op het gebied van het gebruik van waterstofbussen. De eerste twee zijn in de zomer van 2019 op lijn 264 tussen Jouy-en-Josas en Versailles-Chantiers in een proefrit om het potentieel van dit soort voertuig te testen. De Regio is van plan 47 standaard waterstof bussen te kopen tegen 2026 (17 tussen 2023 en 2024 en 30 tussen 2024 en 2026).

Dit is een stap voorwaarts in de ecologische transitie die de regio nastreeft, met als doel om tegen 2025 een groot aantal (bijna 5.000) volledig schone bussen te hebben in dichtbevolkte gebieden en tegen 2029 in de rest van de regio.

 

Nieuwe, snelle transportlijnen in de buitenwijken - Grand Paris Express

Er wordt een volledig geautomatiseerde metrolijn aangelegd rondom Parijs, die duurzame transportmogelijkheden biedt in gebieden waarin op dit moment voornamelijk met de auto wordt gereisd. Het project, dat de Grand Paris Express wordt genoemd, omvat 200 kilometer nieuwe lijnen (twee keer het bestaande Parijse metronetwerk) en 68 nieuwe stations. De nieuwe lijnen worden gebouwd op basis van zeven milieuprincipes, met als doel de negatieve effecten te minimaliseren en het gebruik van energie- en hulpbronnen, zowel tijdens de aanleg als het gebruik, te optimaliseren. Dit grootschalige infrastructuurproject zal Parijs beter verbinden met verschillende strategische centra in de regio: stedelijke centra, zakencentra, internationale luchthavens en hogesnelheidstreinstations.

Met treinen die om de 2 à 3 minuten rijden, biedt het project een gedegen vervanging voor auto’s en ondersteunt het een schone verdichting van het grootstedelijk gebied van Parijs, terwijl het stedelijke wildgroei tegengaat.

 

De stad voeden met Agritech

In de regio Parijs ontstaan de laatste tijd steeds meer verticale boerderijen, groentetuinen op daken en stadsboerderijen. Stadslandbouw vormde een onderdeel van 60% van de winnende projecten van de campagne ‘Inventons la Métropole du Grand Paris’ voor innovatieve stadsprojecten.

Om boerderijen naar de stad te kunnen brengen, moet eerst groen landschap en habitats worden aangelegd, zodat de biodiversiteit kan opbloeien. Groene daken zijn een effectieve oplossing tegen het hitte-eilandeffect. Zwarte, droge daken worden hierbij vervangen door groene, weelderige en vochtige natuur. Bovendien absorberen deze daken tot 50% van het regenwater, waardoor de druk op het afwateringssysteem afneemt.

Op dit moment heeft de regio Parijs 73 hectare aan stadslandbouw en een dynamisch Agritech-bedrijfsecosysteem dat bestaat uit innovatieve start-ups die de toekomst van onze steden vormgeven.

 

Zwemmen in de rivieren de Seine en de Marne

Tegen 2025 zal het mogelijk zijn om te zwemmen in de rivieren de Marne en de Seine. Tussen 2022 en 2025 zullen in totaal 24 zwemlocaties in de Marne en de Seine en in de kanalen Saint-Denis en Ourcq toegankelijk worden voor het publiek. Ze werden allemaal geselecteerd na een eerste onderzoek van de technische haalbaarheid, om te voldoen aan het door de Europese wetgeving vereiste kwaliteitsniveau.

Tijdens de Olympische Spelen van Parijs in 2024 zullen de triatlon en het openwaterzwemmen in de Seine plaatsvinden. De Spelen zijn een katalysator geweest voor de ontwikkeling van deze zwemlocaties, die een nalatenschap van de Spelen in de hoofdstad zullen vormen.

positive social impact pexels fauxels 3184405

 

POSITIEVE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN

 

De regio Parijs biedt niet alleen een geweldige kwaliteit van leven aan haar inwoners, maar verwelkomt en stimuleert ook de ontwikkeling van bedrijven die een positieve maatschappelijke impact hebben. De regio steunt de lokale economische integratie van bedrijven en de ontwikkeling van een sterker ondersteunend netwerk voor de minderbedeelden in de samenleving door middel van verschillende initiatieven. De regio heeft van gendergelijkheid een van haar prioriteiten gemaakt, met name door middel van kansen voor zelfstandig ondernemingsschap. Bovendien heeft de regio initiatieven genomen om b2b-activiteiten aan te moedigen binnen het lokale ecosysteem van bedrijven met een maatschappelijke impact.businesses.

 

Diepe lokale economische en maatschappelijke integratie

De regio Parijs is vastbesloten om sterke lokale banden met bedrijven te onderhouden en moedigt bedrijven aan om prioriteit te geven aan hun integratie in de lokale economie. In verschillende gemeenten zijn al tal van initiatieven genomen, zoals het opstellen van een mvo-handvest of het ondersteunen van bedrijven bij verantwoord inkopen, waarbij de nadruk ligt op de inzet van lokale dienstverleners. De vereisten inzake subsidies voor grote projecten kunnen ook worden gebruikt om de lokale economische integratie te bevorderen. integration.

Er zijn ook specifieke adviesdiensten beschikbaar om bedrijven te helpen bij de maatschappelijke integratie in het lokale ecosysteem, met name op het gebied van werving en werkgelegenheid. Zo nemen bedrijven deel aan gezamenlijke projecten met lokale bedrijven, verenigingen, scholen, universiteiten, openbare instellingen, bewoners en andere lokale spelers en leden van de samenleving.rs of society.

 

Vrouwelijk ondernemerschap

De regio Parijs heeft zich ertoe verbonden om gendergelijkheid in haar beleid en programma’s te bevorderen. Daarom is er een online openbaar raadplegingsplatform opgericht om voorstellen voor de bevordering van gendergelijkheid op het gebied van werkgelegenheid en opleiding te verzamelen en te prioriteren. Naar aanleiding daarvan heeft de regio beleidsmaatregelen getroffen die erop gericht zijn de toegang van vrouwen tot de arbeidsmarkt te verbeteren en het vrouwelijk ondernemerschap te bevorderen.

Er zijn veel initiatieven genomen, waaronder de Elles de France-prijs, die in 2018 is ingesteld om het werk van bijzondere vrouwen in de regio Parijs in de schijnwerpers te zetten. De regio Parijs is ook de thuisbasis van het Women’s Forum for the Economy & Society, een wereldwijd platform om de stem en de visie van vrouwen te laten horen en tegelijkertijd een meer inclusieve economie en samenleving op te bouwen.

Daarnaast is er een dynamisch ecosysteem voor vrouwelijk ondernemerschap in de regio met initiatieven zoals de start-up incubator Willa, die door vrouwen gerunde projecten steunt. Women Business Angels is het eerste netwerk van vrouwelijke business angels in Europa en brengt bijna 150 vrouwen samen die persoonlijk investeren in startende ondernemingen met een hoog potentieel en hun lancering en ontwikkeling steunen.

 

Een positieve-impacteconomie ontwikkelen

Frankrijk heeft een speciaal beleid voor de tertiaire sector en voor bedrijven met een maatschappelijke impact, en noemt dit de sociale en solidaire economie (ESS). De regio Parijs kent een eigen benadering van de sociale en solidaire economie, die 6,7% van de bedrijven in de regio en 7,1% van de werknemers in de regio vertegenwoordigt. De regio promoot en stimuleert bedrijven om zaken te doen met bedrijven met een maatschappelijke impact, door middel van verantwoorde aankopen.rement.

Zo wil het platform ESS 2024 ervoor zorgen dat de Olympische en Paralympische Spelen in Parijs duurzaam zijn, geïntegreerd zijn in de lokale economie en dat de inwoners van de stad er baat bij hebben. De site helpt bedrijven voor maatschappelijke verandering om aansluiting te vinden bij de aan de Olympische Spelen gerelateerde kansen en de kern te vormen van de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen. Het platform biedt organisatoren en solidaire bedrijven de mogelijkheid om economische en werkgelegenheidskansen te creëren, specifiek voor kwetsbare gemeenschappen. Het vergemakkelijkt ook de integratie van een duurzame organisatie van de Spelen en maximaliseert de innovatie die een positieve sociale en ecologische verandering in de regio teweegbrengt.n the Region.