Overslaan en naar de inhoud gaan

Uw bedrijf beginnen in Frankrijk: De Grote Trend in Paris Region

Uw bedrijf beginnen in Frankrijk: De Grote Trend in Paris Region

2020: Een recordjaar voor de aantrekkingskracht van Paris Region

Frankrijks aantrekkingskracht trok de opgaande lijn door in 2020 met een groot aantal buitenlandse investeringen – een trend die niet is aangetast door de voortdurende coronacrisis. Paris Region is nu een etalage geworden voor innovatie via de toegang tot markten, initiatieven die goed voor het zakenleven zijn en goede mogelijkheden tot netwerken voor ondernemers.

De positie van Paris Region als de meest attractieve regio van Europa wordt bevestigd door concrete cijfers die zijn overlegd door Valérie Pécresse, President van Paris Region, en Franck Margain, President van Choose Paris Region en Regionaal Gedeputeerde voor Paris Region, tijdens een persconferentie over Foreign Direct Investment (FDI - Directe Buitenlandse Investeringen) in Paris Region over het jaar 2020.

En de resultaten voor Paris Region zijn memorabel. Paris Region verwelkomde in 2020 336 directe internationale investeringen, oftewel bijna 10.800 jobs banen op de lange termijn. Daarenboven investeerden alles bij elkaar 42 landen in Paris Region in 2020, vergeleken met 38 in 2019. Vertaald naar gecreëerde banen is dit het beste resultaat ooit, waarmee Paris Region “een solide toevluchtsoord in een dramatisch jaar” is geworden, volgens Valerie Pécresse.
Daar komt nog bij dat de resultaten betreffende herinvestering een bevestiging zijn van het vertrouwen van investeerders in de mogelijkheden die Paris Region biedt voor de ontwikkeling van hun activiteiten. De Verenigde Staten blijven de voornaamste investeerder country in Paris Region met 67 investeringen in 2020. Vorig jaar stond het Verenigd Koninkrijk op de tweede plaats met 37 projecten. De lijst van de of the top 5 investerende landen wordt gecompleteerd door Duitsland op de derde plaats met 27 investeringen, gevolgd door Italië met 23 en dan Japan met 22 investeringen. In totaal investeerden 42 landen in Paris Region in 2020 tegenover 38 in 2019.


Innovatieve Sector Bedrijven en Belangrijke Beleidsmakers komen bijeen in Paris Region  

Deze cijfers worden geïllustreerd door concrete voorbeelden van bedrijven die kantoren hebben geopend in de Regio in de loop van 2020. Het Zweedse concern Ericsson bijvoorbeeld opende een nieuw 5G onderzoek- en ontwikkelingscentrum terwijl het Japanse bedrijf Iris Ohyama een ter plekke een fabriek voor maskers heeft geopend. Verder noemen we nog de Chileense start-up Protera, die met kunstmatige intelligentie proteïnen maakt en een kantoor ter plaatse heeft geopend en er is nu een Deloitte campus in Paris Region.

Als we meer precies de sectoren onder de loep nemen die de crisis doorstaan, zien we dat de IT sector (elektronische componenten, software, elektrische apparatuur en telecom aanbieders) en de consultancy sector, samen met bloeiende e-commerce activiteiten, voor 70% van de bestedingen zorgden in 2020. In deze 108 IT projecten nam software 78% daarvan voor zijn rekening, waarmee het is bijzonder dynamische sector is.

Terwijl de goede staat van gezondheid van sommige sectoren te danken is aan de digitalisering van onze economie, heeft het karakter van de crisis zelf bijgedragen aan het groeiende belang van de biowetenschappen. In 2020 waren er wel 25 projecten die biowetenschappen betroffen, waarvan 16 projecten in biotechnologie en 11 in medische apparatuur.

Bovendien waren er 61 projecten op het gebied van centra voor besluitvorming, zakelijke dienstverlening en O&O, wat de positie bevestigt van Paris Region als toplocatie voor grote internationale concerns die de Regio zien als een natuurlijke  ingang naar Europese markten. O&O centra maken 12% uit van het totale aantal ontvangen investeringsprojecten in 2020 en bevestigen nogmaals de leidende plaats van de Regio op het gebied van O&O aantrekkingskracht.


Een Gunstige Omgeving voor Zakendoen

Als onderdeel van het Nieuwe R' Plan voor de industriële opleving van Paris Region heeft de Regio afgelopen november de aanbesteding Relance industry projecten uitgeschreven. Tot op heden heeft deze opzet €70 miljoen bestemd om 161 Paris Region bedrijven te helpen verhuizen, op te starten, of vestigingsplaatsen aan te passen, en tegelijk ook het scheppen en het behoud van banen te ondersteunen in Paris Region. Dankzij de collectieve inspanning van regionale betrokkenen, zijn 26 plekken in Paris Region aangewezen die kant en klaar zijn om industriële projecten onderdak te bieden. De beoogde activiteiten hebben een hoge toegevoegde waarde en zijn schone en innovatieve industrieën, die hun steentje bijdragen om sociale en milieudoelen te halen.

 

Om buitenlandse ondernemingen te helpen voet aan de grond te krijgen heeft de Regio en Choose Paris Region een prioriteit van gemaakt van de steun aan internationale bedrijven die bezig zijn te verhuizen of die al in de Region gevestigd zijn.


Paris Region en Oproep voor Open Innovatie Gaan prima samen!

Verschillende oproepen voor projecten zijn onder gedeelde leiding van Choose Paris Region verlopen, zoals de internationale oproep aan geïnteresseerden van september 2020 voor het structureren van een urban air mobility sector op het vliegveld van Pontoise. Het succes van deze mondiale oproep aan geïnteresseerden bevestigt de internationale aantrekkingskracht van Paris Region en het belang dat wordt gehecht aan de ontwikkeling van toekomstige industrieën.
Tevens hebben Paris Region, Choose Paris Region, Groupe ADP, Air France-KLM, en Airbus een ongekende, wereldwijde oproep aan geïnteresseerden gericht voor de afdeling waterstof in luchthavens. De vijf partners hebben gedeelde ambities: het vinden en waarderen van voortgang in onderzoek en technologieën, het testen van economisch levensvatbare oplossingen, die aan de behoefte aan waterstof in een vliegveld kan voldoen en in te spelen op de komende uitdagingen op middellange termijn van de bevoorrading en het gebruik op grotere schaal – met name met het oog op het in de toekomst werken met vliegtuigen met waterstof-aandrijving.

"In 2021 zullen Paris Region en Choose Paris Region hun gezamenlijke arbeid verder uitbreiden met de gedeelde leidraad om projecten aan te trekken met een hoge toegevoegde sociale en milieuwaarde voor Paris Region, tegelijk met het benadrukken van de ambitie om productiecentra die voor duurzame werkgelegenheid en de allermodernste innovatie zorgen, weer onderdak te verschaffen." Franck Margain, President van Choose Paris Region