Overslaan en naar de inhoud gaan

Waar een internationaal gerenommeerd bedrijf talenten van wereldformaat ontmoet - Het verhaal van IBM's Artificial Intelligence (AI) Lab in de regio Parijs.

Waar een internationaal gerenommeerd bedrijf talenten van wereldformaat ontmoet - Het verhaal van IBM's Artificial Intelligence (AI) Lab in de regio Parijs.

IBM is al enkele jaren in de regio Parijs gevestigd en is dan ook geen onbekende in de regio. Aangetrokken door de aanwezigheid van hoogopgeleide talenten in de regio en door het potentieel dat de regio Parijs te bieden had, besloot IBM zijn dynamische ecosysteem centraal te stellen in zijn strategie voor kunstmatige intelligentie (AI) en een eigen AI Lab op te richten. We spraken met Harley Davis (VP, Automation Intelligence and France Lab) van IBM Frankrijk, over de manier waarop de analytische, creatieve ingenieurs samen met de innovatieve omgeving de regio Parijs tot een perfecte katalysator maken voor buitenlandse investeringen en voor de ontwikkeling van AI-technologie.


Kunt u ons iets meer vertellen over de aanwezigheid van IBM in Frankrijk en over AI Lab?

IBM en Frankrijk hebben samen een lange geschiedenis. Al vanaf 1914 zijn we in Frankrijk aanwezig. IBM opende hier zijn eerste grote internationale dochteronderneming en sindsdien zijn we niet meer weggegaan. We zijn altijd zeer betrokken geweest bij het Franse ecosysteem voor ondernemingen. We hebben altijd een R&D-centrum in Frankrijk gehad. Voor mij gaat het allemaal terug tot ILOG, een van de eerste Franse start-ups die IBM in 2009 overnam en waar ik jarenlang heb gewerkt. Van daaruit hebben we talent aangetrokken en veel geïnvesteerd in AI.
IBM heeft AI tot een kernonderdeel van haar strategie gemaakt. Zoals u weet, heeft de technische vooruitgang in de 21e eeuw geleid tot het ontstaan van een extreme hoeveelheid beschikbare data, rekenvermogen aangedreven door cloud. De algoritmen die in de afgelopen tien jaar zijn ontwikkeld, hebben deze rekenkracht benut om gegevens te analyseren en er patronen in te ontdekken. Die patronen gebruiken we om onze klanten te helpen hun bedrijven te ontwikkelen. Het ecosysteem van de regio Parijs heeft ons geholpen om deze strategie verder te versterken.
Ons AI-laboratorium in de Parijse regio is recentelijk verhuisd van Gentilly naar een gloednieuw pand in Paris Saclay, omdat we zagen welke investeringen daar allemaal worden gedaan. Universiteiten en grote bedrijven zoals EDF, Thalès, Danone en andere zijn zich daar aan het hergroeperen. Dat maakte het voor ons heel interessant om daar ook aanwezig te zijn. Het leek ons de perfecte gelegenheid om met potentiële klanten en partners te werken en tegelijkertijd met universiteiten samen te werken.
Via het "AIDA” project, een initiatief van de Parijse Saclay-universiteit en andere bedrijven met financiering van de BPI, hebben we de weg gebaand voor toekomstige co-innovatie op dit nieuwe terrein. Het was onze 1 e grote onderzoeksproject in de regio Parijs.


Wat is de impact geweest van Covid-19 (goed en slecht) op IBM's AI-activiteiten in Frankrijk?

Bij de eerste lockdown, zijn we net als veel andere bedrijven allemaal thuis gaan werken. Hoewel we gewend waren aan videoconferenties (we hebben kantoren over de hele wereld), kwam dit voor ons als een verrassing. Reizen en klanten en collega's ontmoeten was niet meer mogelijk, maar we konden het heel goed aan, en onze productiviteit bleef hoog. De uitdaging kwam voor gezinnen die thuis moesten werken, vaak in kleine appartementen, en voor hun gezin moesten zorgen, en voor sommige mensen die alleen en geïsoleerd waren. We hebben online koffie-uurtjes en andere programma's opgezet om ervoor te zorgen dat iedereen het goed had.
De grootste uitdaging kwam toen we wilden innoveren en nieuwe projecten moesten uitdenken. Het is altijd gemakkelijker als je oog in oog kunt werken. Het non-verbale gedeelte is heel belangrijk, dat heeft deze periode wel laten zien.
Voor sommige bedrijven was het ook een heel positief punt - degene die het meest veerkrachtig waren, waren ook degene die bedrijfsautomatisering hadden ingevoerd. Als face-to-face werken niet mogelijk is, kun je maar beter goed zijn in het doorgeven van informatie en het automatiseren van je werkstroom. En in ons lab draait het allemaal om het verhogen van de efficiëntie van de workflow.


Digitale technologieën en innovatie worden aanjagers voor een betere kwaliteit van leven. Hoe zet IBM Artificial Intelligence (AI) in voor verduurzaming?

Artificial Intelligence (AI) speelt zeker een belangrijke rol bij duurzaamheidsvraagstukken. AI kan worden toegepast in een grote verscheidenheid aan sectoren, denk bijvoorbeeld aan de transportsector, en kan bijdragen aan een duurzamere manier van leven. AI kan steden bijvoorbeeld helpen om de optimale locaties voor deelfietsen te bepalen. Dit soort vraagstukken houden ons bezig, onze focus ligt immers op het toepassen van AI-oplossingen op zakelijke problemen. We willen laten zien hoe bedrijven AI kunnen inzetten om oplossingen te bedenken voor de huidige manier van werken. Door mensen te helpen beter vanuit huis te werken en dus minder gebruik te maken van vervoersmiddelen, dragen we ook bij aan de verduurzaming.


De regio Parijs groeit uit tot een indrukwekkend ecosysteem van start-ups, wat buitenlandse talenten en financiering aantrekt. Hoe profiteert IBM hiervan? Welke vormen van samenwerking hebben jullie tot nu toe ontwikkeld?

IBM was koploper op dit gebied. Toen ILOG eind jaren '80 werd opgericht, was dat nog voor de grootschalige opkomst van start-ups. Wij waren een van de weinige start-ups en een van de eerste die zich op AI richtten. Het feit dat we überhaupt actief zijn op het gebied van AI, komt doordat IBM het talent en de waarde voor onze klanten heeft onderkend. IBM had de vooruitziende blik om een van de grootste talentenpools uit die tijd aan te trekken en hen zodoende tot de bron van onze AI-activiteiten te maken.
De nieuwe dynamiek die de laatste jaren is ontstaan, is geweldig om te zien. Universiteiten zoeken steeds meer samenwerking met het bedrijfsleven. De focus verschuift steeds meer van puur theoretisch onderzoek naar samenwerking met universiteiten, die op hun beurt ook open staan voor samenwerkingsverbanden met ondernemingen als IBM. Het is een echte win-winsituatie voor alle partijen. Wij (bedrijven) krijgen toegang tot het talent (dat veel leergieriger is dan in het verleden), en zij (universiteiten) maken kennis met de echte problemen en ontdekken dat wat ze doen relevant is voor de echte wereld.


Zou u de regio Parijs aanbevelen aan een buitenlandse investeerder? Wat zijn volgens u de belangrijkste troeven van de regio?

De financiering is beter dan vroeger. De infrastructuur is verbeterd. Parijs is onlangs uitgeroepen tot de 3e stad ter wereld om in te wonen. Dus heel aantrekkelijk in dat opzicht.
Ik denk dat de omstandigheden in de regio Parijs uitstekend zijn! Ik woon hier al geruime tijd en ik ben als zodanig een echte promotor. Wanneer je met Franse ingenieurs gaat werken, besef je hoe getalenteerd ze zijn en hoe verbazingwekkend toegewijd. Dat verschilt nogal van wat men doorgaans van de Fransen denkt. Het is een ongelooflijk toegewijde, hardwerkende, getalenteerde, creatieve groep mensen.
Een van de dingen die ik graag noem is dat de Franse ingenieurs over een verbazingwekkende combinatie van creativiteit en discipline beschikken. Ze krijgen een zeer degelijke opleiding, met een grote nadruk op wiskunde. De discipline die nodig is om het Franse onderwijssysteem met goed gevolg te doorlopen, en hoe zwaar het werkelijk is, wordt nogal eens onderschat. En dat levert super gedreven, hardwerkende en op succes gefocuste medewerkers op. Tegelijkertijd heerst er een creatieve cultuur die mensen aanspoort om out of the box te denken, en dan wel op een rigoureuze manier. Het Franse onderwijssysteem verklaart het sterk ontwikkelde analytisch vermogen van ingenieurs en de manier waarop dat tot uiting komt in hun manier van zakendoen.
AI wordt steeds meer een combinatie van op wiskunde gebaseerd machineleren en symbolische logica om de gedachten van mensen inzichtelijker te maken en hen te helpen beter te werken. En dat is precies de kern van hoe Fransen de dingen altijd hebben benaderd. Dat verklaart waarom veel techreuzen Frans zijn. Frankrijk is de perfecte plaats voor dat soort activiteiten.

 

Omschrijf het zakendoen in de regio Parijs in 3 woorden?

Formeel, ontspannen, vriendelijk. Ik vind de Fransen makkelijk in de zakelijke omgang, mits je de lokale gebruiken begrijpt en respecteert.

 

 

 

Choose Paris Experts

Thomas Fauvel

Deep Tech
Expert