Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacybeleid - Persoonsgegevens

Verzamelen van persoonsgegevens

De website kan persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld zonder uw medeweten. De gegevens worden verzameld door middel van formulieren die de gebruiker invult in het kader van een inschrijving op de nieuwsbrief, het aanmaken van een account op de site, de verzoeken om informatie via het contactformulier of het downloaden van documenten. 

Indien u het formulier niet wenst in te vullen, zal de bijbehorende dienst niet toegankelijk zijn (registratie voor de nieuwsbrief bijvoorbeeld). De gegevens die doorgaans via de formulieren worden verzameld, zijn: uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer.

De in dit verband verzamelde gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 

De gegevens worden alleen bewaard voor een periode die strikt in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en/of voor een periode die strikt noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. De bewaartermijnen variëren afhankelijk van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt doch mogen niet langer zijn dan 3 jaar, met uitzondering van de registratie voor de nieuwsbrief, die door de gebruiker op elk moment kan worden geannuleerd met behulp van de instructies in de berichten.

 

Toegang tot persoonsgegevens

  • De medewerkers van Choose Paris Region voor de verwerking ten behoeve van de respectieve afdelingen.
  • Werknemers zijn verplicht tot geheimhouding en gehouden aan het beroepsgeheim.
  • De onderaannemers voor het technisch beheer van bepaalde verwerkingen moeten de vertrouwelijkheid van de aan hen doorgegeven gegevens waarborgen. Zij zijn op dezelfde wijze aan de beginselen van de AVG (Algemene Verordening inzake Bescherming Persoonsgegevens) gebonden als de verwerkingsverantwoordelijke en kunnen bij niet-nakoming daarvan aansprakelijk worden gesteld.

 

Bescherming persoonsgegevens

Choose Paris Region, als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking in de zin van Verordening nr. 2016/679, bekend als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voert overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen passende technische en organisatorische maatregelen uit om persoonsgegevens te beschermen tegen wijziging, onopzettelijk of onrechtmatig verlies, ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of toegang.

Het personeel wordt bewust gemaakt van het belang van de bescherming van uw gegevens en de opleidingsfaciliteiten zijn voor iedereen toegankelijk.

 

Recht op toegang tot persoonlijke gegevens

Degenen van wie de persoonsgegevens worden gebruikt, hebben het recht van toegang, rectificatie en verzet. Dit recht kan worden uitgeoefend:

Per post naar het adres: 

Choose Paris Region
Ter attentie van de afgevaardigde inzake bescherming persoonsgegevens
2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Per e-mail aan het volgende adres: dpo@chooseparisregion.org

U kunt een klacht indienen bij de CNIL.