Overslaan en naar de inhoud gaan

Lycée Franco-Allemand (Frans-Duits lyceum) in Buc: Een brug tussen de Franse en de Duitse cultuur

Lycée Franco-Allemand (Frans-Duits lyceum) in Buc: Een brug tussen de Franse en de Duitse cultuur

De Lycée Franco-Allemand school in Buc is verscholen in de schilderachtige westelijke voorsteden van Parijs en geldt als een baken voor internationale scholing, waar Franse, Duitse en Britse cultuur elkaar ontmoeten, met als gevolg een unieke en verrijkende leeromgeving. Deze instelling is opgericht in 1975 als een product van het historische Élysée-verdrag en heeft zich ontwikkeld tot een dynamisch centrum voor studenten die op zoek zijn naar tweetaligheid en multiculturalisme. Met als doelstelling het opleiden van jonge geesten van de basisschool tot de middelbare school en als een openbare school zonder collegegeld, onderscheidt het Lycée Franco-Allemand zich als een uitstekend voorbeeld van hoe diverse culturen harmonieus naast elkaar kunnen bestaan en bloeien binnen een academische omgeving die op kwaliteit gericht is.

Marie-Alix MORLET, Directrice van het Lycée Franco-Allemand, vertelt ons over de unieke eigenschappen van dit internationale instituut, waar de Duitse, Franse en Engelse cultuur dagelijks door elkaar lopen.


Wat kunt u ons vertellen over de historie van het Lycée Franco-Allemand in Buc?

Het Lycée Franco-Allemand vindt zijn oorsprong in het Élysée-verdrag dat op 22 Januari 1963 getekend is tussen Frankrijk en Duitsland. . De school werd opgericht in 1975 en kreeg zijn eigen gebouw in Buc, een rustige en groene voorstad ten westen van Parijs, in 1981. De faciliteiten zijn in de lente van 2022 geheel gerenoveerd en uitgebreid voor de huisvesting van studenten.
Sinds 2005 heeft de school ook een Britse internationale Sectie voor middelbare scholieren – kinderen tussen de 15 en 18 jaar - die hen voorbereidt op het International French Baccalaureate (BFI). De school maakt deel uit van een netwerk van 5 Lycées Franco-Allemand in Europa, samen met Fribourg, Saarbrücken, Hamburg, and Strasbourg.


Waardoor is de school uniek (in de zin van curricula, kwaliteit van de studie, etc.)?

Het Lycée Franco-Allemand (LFA) is een openbaar instituut zonder schoolgeld. Daarbij is het ook een scholencomplex dat in 2023 ruim 1100 leerlingen van de basisschool tot de middelbare school welkom heet en dat jongeren van 6 tot 18 jaar samenbrengt in een unieke en gevarieerde structuur.

Het hoofddoel van het LFA is studenten in staat te stellen een niveau van talenkennis te bereiken dat bijna hetzelfde is als tweetaligheid. Tijdens de hele lagere en middelbare school onderzoeken Franse en Duitse studenten bepaalde onderwerpen in geïntegreerde lessen die in het Frans of Duits worden gegeven, aangevuld met taalcursussen uit hun partnerland. Elke leraar doceert in zijn moedertaal en met de pedagogische aanpak die karakteristiek is voor hun land van herkomst. Zo komen studenten in aanraking met een culturele diversiteit die hen helpt bij het ontwikkelen van hun aanpassingsvermogen en een ruimdenkende visie.

Tegelijkertijd beginnen alle leerlingen Engels te studeren vanaf de middelbare school (6ème). Projecten, schoolreisjes, feestdagen en festiviteiten uit beide tradities dragen in gelijke mate bij aan het kweken van een biculturele mentaliteit. De school wil een plek zijn waar geleerd wordt samen te leven en Europese burgers te zijn. De school biedt solide onderwijs dankzij de unieke schema's en programma's voor elke discipline, die een rijke synthese vormen van de onderwijssystemen van beide landen.

De Britse Internationale Sectie, die begint vanaf de eerste middelbare school (2e), kent dezelfde doelen wat betreft tweetaligheid en biculturalisme met volledig respect voor de nationale programma's.


Wat is het profiel of de achtergrond van de studenten die zich op de school inschrijven? Wat is de toelatingsprocedure?

Studenten binnen de instelling zijn meestal Duits, Frans, staatsburgers van Engelstalige landen of hebben een dubbele nationaliteit, evenals hun docenten. Vele nationaliteiten zijn er vertegenwoordigd, die zijn aangetrokken door de uitgesproken Europese culturele openheid van het instituut. Deze taalkundige en culturele schakering stimuleert wederzijdse verrijking en de ontwikkeling van interessante samenwerkingen.

Onze procedure om studenten te werven is ontworpen om tegemoet te kunnen komen aan verschillende niveaus, met specifieke criteria die zijn afgestemd op de leeftijdsgroep in elke sectie:

Frans-Duits Programma: Om je in te schrijven voor de basisschool van de Frans-Duitse school (CP), zijn aankomende leerlingen, of ze nu Frans- of Duitstalig zijn, verplicht zich aan te melden en op gesprek te komen. Bovendien is er een verplichte test voor diegenen die zich willen inschrijven voor:

  • De Franse sectie: beschikbaar in CM2, 6ème, en 2nd
  • De Duitse sectie: open vanaf VKL (CM2) tot aan 2nd

 

Brits Programma: Voor het Britse programma kunnen studenten die dat willen, toegang krijgen tot ofwel de 2e of de 1e via een grondige toetsing.


Laat de school ook niet-Franstalige studenten toe? Wat kunt u hun aanbieden?

Studenten die niet vloeiend zijn in Frans en mogelijk problemen ondervinden bij het Franse deel van de toelatingstesten, worden geclassificeerd als "gast" studenten voor het academische jaar. Deze studenten krijgen extra Franse taallessen.

Als ze aan het einde van het schooljaar voldoende vaardigheid in het Frans hebben bereikt om door te gaan naar het volgende niveau, worden ze vast geïntegreerd in het Lycée Franco-Allemand. In het andere geval wordt over het nieuwe oriëntatieplan weer met de gezinnen overlegd. Bij de aanmelding moeten zij de Duitse taal voor de Frans-Duitse sectie en de Engelse taal voor de Britse sectie perfect beheersen.


Wat voor ondersteuning of hulpmiddelen zijn er beschikbaar voor expat-gezinnen die hun kinderen op de school inschrijven?

Er zijn op het Lycée Franco-Allemand twee ouder-leraar verenigingen actief die bijdragen aan de ondersteuning en het verwelkomen van gezinnen:
ALFA (de Lycée Franco-Allemand School Vriendschap Vereniging) voor het Frans-Duitse programma en PSAB (Oudervereniging van de sectie Internationaal Engels) voor het Britse programma. Deze verenigingen organiseren een groot aantal belangrijke en feestelijke evenementen zoals de kerstmarkt, oriëntatieforums en diploma-uitreikingen.


Wat voor soort diploma's reikt de school uit? Wat doen uw studenten als ze eenmaal zijn afgestudeerd?

Het brevet met de "Frans-Duitse optie", behaald aan het einde van de eerste middelbare school (3ème) en het Frans-Duitse baccalaureaat aan het einde van de tweede middelbare school (Terminale), erkend in beide landen, markeert het hoogtepunt van deze unieke academische reis. Het baccalaureaat is opgedeeld in verschillende studierichtingen (L, ES, S wiskunde/natuurkunde, S biologie/scheikunde), bepaald op de middelbare school (vanaf de 2e).

Bij het Britse programma wordt aan het einde van de tweede middelbare school (Terminale) het International French Baccalaureate (BFI) uitgereikt. Dit diploma voorziet in twee-, drie- en viertalige lessen en krijgt steeds meer erkenning van hogere opleidingssytemen in partnerlanden.

Beide eindexamens zijn bewijs van vaardigheid op minimaal C1 niveau in de gekozen vreemde taal - de "partnertaal", die elk programma bepaalt (of het nu Frans, Duits of Engels is).


Wat waren de grootste wapenfeiten van het Lycée Franco-Allemand in het afgelopen jaar?

Het Lycée Franco-Allemand is in 2022 verhuisd naar een buitengewoon architectonisch pand, zodat de studenten een hoogwaardige woonruimte kregen.
De campus is erkend als een met de UNESCO geassocieerde school en start jaarlijks talrijke projecten rond thematische onderwerpen. In 2022/2023 stond het Erfgoed in the schijnwerpers; in 2023/2024 richten de studenten zich op water. In dat kader wordt er een verscheidenheid aan conferenties en activiteiten aangeboden aan studenten naargelang hun niveau.
In januari 2023 vierde het Lycée Franco-Allemand de 60e verjaardag van het Elysée-verdrag door een actieve deelname aan nationale officiële ceremonies op prestigieuze locaties zoals de Sorbonne, de Assemblée Nationale en de Arc de Triomphe. Zo konden studenten meedelen in unieke ervaringen, die verbonden zijn aan de ontwikkeling van hun burgerschap.
Bovendien doen studenten regelmatig mee aan diverse bi-nationale herdenkingen, worden ze uitgenodigd door prominente partners zoals ambassades, strijdkrachten en ministeries en dragen ze elk jaar bij aan het Europees Studentenparlement.

 

Mocht u behoefte hebben aan begeleiding betreffende internationale opleidingen in Paris Region, raadpleeg dan onze Schoolgids online of neem contact met ons op. Voor meer tips over het leven in Paris Region, raadpleeg onze Pagina Wonen in Paris Region of download onze Zich vestigen gids.

 

Alle copyrights uitsluitend voor @David Matthiessen

Choose Paris Experts

Olivier Allegret

Head of Client Solutions
Expert