Overslaan en naar de inhoud gaan

Hernieuwbare energie

Nu de regio inzet op de verdere ontwikkeling van de productie en het gebruik van hernieuwbare, lokale energie, wordt de sector in zijn geheel gestimuleerd om schone, duurzame alternatieven te bieden, allereerst aan de inwoners van de regio en vervolgens aan die van Frankrijk. Met een snelgroeiende bevolking en gewijzigde eetgewoonten is de regio een geweldige omgeving voor innovatieve bedrijven die oplossingen bieden op het gebied van schone energie.
Kijk in onze downloadbare gidsen om meer mogelijkheden te vinden downloadable guides.

Bekijk onze lopende oproepen voor sollicitaties 
Abonneer u op de nieuwsbrief “Cleantech”

 

Expert

Sevinç Ar

Smart City & Cleantech
Expert

 

46 M
In 2030 zal een bedrag van € 46 miljoen worden geïnvesteerd in hernieuwbare energie
37 TWh
In hetzelfde jaar zal de productie van hernieuwbare energie uitkomen op 37 TWh

 

 

 

Enkele feiten over de huidige Franse elektriciteitsmarkt

  • De productie en distributie van elektriciteit werd in het verleden louter uitgevoerd door staatsbedrijven. Deze markten zijn sinds 2007 opengesteld voor de concurrentie. Alleen het transportsysteem (door RTE) en het distributienetwerk (door ENEDIS) blijven publieke diensten.
  • Frankrijk kan rekenen op een zeer betrouwbaar netwerk: jaren van continue investeringen in het elektriciteitsnetwerk hebben resultaat opgeleverd, de gemiddelde stroomuitval in Frankrijk was in 2017 65 minuten; ter vergelijking: in de VS 4 uur.
  • De prijs van elektriciteit bedraagt in Frankrijk circa 17 eurocent per KWh, in Europa was in 2019 de gemiddelde prijs 21 eurocent per KWh.

 

Met het oog op duurzaamheid wil de regio Parijs de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en kernenergie drastisch verminderen. In 2030 wil de regio Parijs erin zijn geslaagd:

  • het uiteindelijke energieverbruik met 20% te hebben verminderd,
  • de hoeveelheid in de regio Parijs geproduceerde hernieuwbare energie te hebben verdubbeld,
  • Daarnaast wil de regio het totale aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix verdrievoudigen, waarvan 40% hernieuwbare energie (ongeacht of die in de regio Parijs is geproduceerd).

 

Dit ambitieuze plan zal worden ondersteund met een regionaal investeringsplan ter waarde van € 46 miljoen om het gebruik van hernieuwbare en lokale energie te stimuleren.

De regio Parijs heeft tevens een plan ontworpen ter ondersteuning van de lokale productie van een substantieel deel van de jaarlijks benodigde energie. De onderstaande investeringen maken het mogelijk 37 TWh te produceren van de 225 TWh die de regio totaal in 2015 heeft verbruikt:

Zonne-energie: 6 TWh (60 x meer dan de productie van zonne-energie in 2015)

Eind 2018 leverde het in de regio gebouwde zonne-energiepark 100 MW op. Het regionale potentieel is echter vastgesteld op 6 GW. Een dergelijke productie komt overeen met het elektriciteitsverbruik van circa 1 miljoen mensen.

Teruggewonnen energie: 5,1 TWh (inclusief 4,2 TWh van MIPS en 0,9 TWh overig)

De regio Parijs beschikt over zo’n twintig verwerkingsinstallaties voor huishoudelijk afval. Een Europese richtlijn uit 2018 schrijft voor dat deze installaties tegenwoordig energie uit verbranding moeten terugwinnen in de vorm van elektriciteit en warmte. Deze bestaande technologieën moeten naar verwachting worden gemoderniseerd wanneer de innovaties worden uitgerold.

Biomethaan: 5 TWh (30 x meer dan in 2017)

De regio Parijs heeft momenteel 30 methanisatie-units. De geschatte hoeveelheid in 2030 geproduceerde biomethaan zou overeenkomen met 240 installaties.

Aardwarmte: 3 TWh (3,5 x meer dan in 2015)

Met 45 installaties is de regio Parijs koploper in Europa met het hoogste aantal productielocaties die leveren aan verwarmingsnetwerken. In 2030 moeten 20 nieuwe geothermische boringen zijn gerealiseerd.

Windenergie: 2 TWh (13 x meer dan in 2015)

Momenteel staan er slechts dertig windturbines in de regio Parijs. Naar verwachting zullen er in 2030 circa 300 windturbines in de regio zijn gebouwd, verdeeld over 40 windparken.

 

Een markt die wordt gestimuleerd door maatschappelijke veranderingen

De ontwikkeling van hernieuwbare energie wordt niet alleen gestimuleerd door overheidsbeleid, maar ook door veranderingen in de maatschappij en de markt, zoals een toenemend gebruik van elektrische auto’s. Omdat prognoses voorspellen dat de bevolking in de regio gestaag blijft groeien (en met ruim 300.00 inwoners zal zijn gestegen in 2025), wordt verwacht dat er in de komende jaren een hogere behoefte aan energie zal ontstaan. De ontwikkeling van nieuwe ambitieuze transportprojecten zal deel uitmaken van die groeiende behoefte aan betrouwbare, duurzame en lokaal geproduceerde energie.

De Franse markt van slimme elektriciteitsnetwerken zal in 2021 naar verwachting € 1,2 miljard bedragen. Voor bedrijven die innovatie kunnen bieden aan energiemarkten of digitale markten, op het gebied van elektrische infrastructuur (apparatuur, sensors, elektriciteitskabels, meters enz.) of software (netwerkmanagement en -optimalisatie met behulp van data) of zelfs databeveiliging, liggen er enorme zakelijke kansen te wachten in de regio Parijs.

Omdat 19% van de totale Franse bevolking in de regio Parijs woont, waar 30% van het Franse bbp wordt geproduceerd en 15% van de landelijke elektriciteit wordt verbruikt, is de regio Parijs de ideale omgeving voor experimentele projecten. Bedrijven die oplossingen voor innovatieve energie testen en ontwikkelen, kunnen tevens vertrouwen op een sterke, functionele mix, waardoor de mogelijkheden van gezamenlijk energiebeheer worden vergroot.

 

Clusters, incubators en accelerators om uw groei in de regio Parijs te ondersteunen

NextMove is een R&D concurrentiecluster op het gebied van mobiliteit en auto’s en richt zich op elektrische voertuigen, de infrastructuur van slimme energienetwerken/oplaadstations en ICT voor mobiliteit. De cluster stimuleert de vorming van samenwerkingsprojecten tussen leden, de ontwikkeling van bedrijven in de sector, met name mkb’s, en bevordert innovatie over de gehele linie. Meer weten.

Systematic Paris Region richt zich op complexe digitale b2b-systemen en heeft veel expertise op het gebied van smart city-management. Sinds de oprichting in 2005 heeft het bedrijf een community opgebouwd van circa 900 leden, waaronder 600 start-ups en mkb’s, 140 academische leden, investeerders en lokale overheidsorganen. Meer weten.

Cap Digital Paris Region is de Franse hub voor digitale & ecologische transformatie. De cluster bestrijkt 6 belangrijke werkgebieden, waaronder duurzame steden. Deze sector verenigt alle innovaties van ecologische transitie naar digitale transformatie en urbanisme, die zijn geïmplementeerd in experimentele gebieden. De cluster werkt met ruim 1000 leden (inclusief kleine en middelgrote bedrijven, belangrijke groepen, onderzoeks- en trainingsorganisaties en durfinvesteerders) en ondersteunt hen bij het vinden van de noodzakelijke support, contacten en financiering voor hun innovatieve projecten. Meer weten

CSTB’Lab - Het Scientific and Technical Center for Building (CSTB) is een publieke organisatie, met als belangrijkste missie het bevorderen van innovatie in de bouwsector. Het CSTB’Lab is een accelerator die de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten stimuleert, als antwoord op de grootste wetenschappelijke en technische uitdagingen op het gebied van energie, milieu, gezondheid en toegankelijkheid. Meer weten

i-Lab is het innovatielaboratorium van Air Liquide. Het lab probeert nieuwe markten te verkennen door middel van een gebruikersgerichte aanpak om nieuwe groeimogelijkheden voor de groep te identificeren, testen en versnellen. Hun innovatiestrategie is gericht op drie belangrijke trends: energietransitie, gezondheidszorg en digitale transformatie. Air Liquide is een koploper in de mondiale economie van waterstofenergie. Meer weten

Agoranov is een publieke incubator op het gebied van wetenschap en technologie en bezit veel expertise in biowetenschap, engineering, energie en digitale processen. De incubator biedt individuele coaching, acceleratieprogramma’s, all-inclusive accommodatie in Parijs en toegang tot een groot netwerk. De incubator kan rekenen op de expertise van zijn ecosysteem en op 17 jaar ervaring. Tot nu toe hebben de projecten, geleid door de incubator Agoranov, ruim 330 bedrijven en 7.000 banen opgeleverd. Agoranov heeft zijn partners ook geholpen bij het aantrekken van ruim 700 miljoen euro aan particuliere financiering. Meer weten

Het Greentech Verte initiatief is in 2016 gelanceerd door het Franse ministerie voor een ecologische en solidaire Transitie. Het doel is om innovators te ondersteunen die positieve sociale en milieugerelateerde veranderingen teweeg willen brengen en gemotiveerd zijn om het beleid van het ministerie te implementeren. Meer weten.

Hydrogen Club of Paris Region is een gezamenlijk initiatief van de lokale autoriteiten in samenwerking met ADEME (Frans agentschap voor milieu en energie), France Hydrogen Association en Paris Regional Energy & Climate Agency (AREC). Het doel van deze club is om de inzet van waterstofprojecten in de regio te versnellen in combinatie met de lokale en hernieuwbare waterstofproductie, en de distributie van waterstof voor voertuigen en de algemene toegankelijkheid van waterstof te bevorderen. Meer weten.

Leonard is een innovatie-entiteit, opgezet door VINCI, een belangrijke speler op het gebied van de bouw en concessieovereenkomsten. VINCI ontwerpt, financiert, bouwt en beheert infrastructuur en faciliteiten. Het platform Leonard stelt verkennende scenario’s op voor steden en infrastructuur van de toekomst. Meer weten

IGNfab business accelerator is een accelerator voor geoservice-projecten van IGN, het nationale instituut voor informatie over geografie en bosrijke gebieden in Frankrijk. De accelerator helpt mkb’s en start-ups om innovatieve geoservice-producten en -diensten te ontwikkelen door middel van gebiedsbeschrijvingen en geolocatie op het gebied van milieu, planning van landgebruik, stedelijke planning, agricultuur, bosbouw, energie, transport, defensie en beveiliging. Meer weten.

EVOLEN’UP is een accelerator in de energiesector die in 2019 is gelanceerd door EVOLEN en helpt bij het onderzoeken en bevorderen van nieuwe oplossingen voor de huidige energievraagstukken. EVOLEN’UP wil betaalbare, betrouwbare en schone energie - een aanjager van vooruitgang - beschikbaar maken voor zo veel mogelijk mensen en op een zo veilig mogelijke manier. Meer weten.

De Energy Alliance brengt 11 Franse concurrentieclusters bijeen, die zich bezig houden met energiekwesties, digitale processen en mobiliteitsvraagstukken, en de uitdagingen aangaan van de energietransitie en de digitale transformatie. De Smart Energy Alliance telt 2.200 stakeholders, waaronder 1.500 mkb’s en beheert meer dan 2.500 projecten, met een totaalbudget van 9 miljard euro. Er nemen 3 clusters uit de regio Parijs deel aan de alliantie: Systematic, Mov’eo en Cap Digital. Meer weten.

Think Smartgrids, is de nationale organisatie die slimme elektriciteitsnetwerken in Frankrijk en over de wereld promoot. Via acties en ondersteuning hoopt de organisatie in 2020 20.000 banen in Frankrijk te creëren. Met een omzet van 6 miljard euro, waarvan 50% afkomstig is uit de export, bedraagt de mondiale marktwaarde naar schatting 60 miljard euro. Meer weten.

 

Energie-evenementen in de regio Parijs

 

Energy Time Paris, Parijs, november, is het jaarlijkse evenement voor energie beheer, nieuwe technologieën en prestatiegerichte diensten. Op de Energy Time expositie kunt u in contact komen met alle energie managers van bedrijven en community’s, die een economische en duurzame toekomst voor hun organisatie willen creëren. Meer weten.

Smartgrid & Smartcity, Parijs, maart, is een tweedaags evenement voor bedrijven, lokale en regionale besluitvormers. Het doel is om hen te helpen bij het ontdekken van nieuwe technologieën en duurzame, smart city-netwerkoplossingen voor gebouwen, steden en gebieden. Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld te overleggen over de problemen en kansen van steden, door het uitwisselen van ervaringen (van bedrijven, lokale en regionale besluitvormers), symposia, debatten en workshops op basis van voorbeelden uit de praktijk. Meer weten.

Smart Energies Expo Paris, Parijs, juni is een tweedaags evenement over vraagstukken zoals de energietransitie en slimme elektriciteitsnetwerken. Meer weten.

 

Bezoek ons bij andere evenementen

 

Nieuws

hydrogen

De Waterstof Revolutie is begonnen in Paris Region
Duurzame ontwikkeling is een cruciale kwestie in dit tijdperk. In het licht van de problemen met klimaatverandering en luchtvervuiling, heeft het vinden van oplossingen om de effecten ervan op het milieu te beperken voorrang gekregen. En in de laatste paar jaar heeft een oplossing inmiddels de volle aandacht gekregen als de potentiële, duurzame brandstof van de toekomst: waterstof.
Lees verder

 

sustainability

Regio Parijs brengt duurzaamheid naar een hoger plan: hier zien we hoe
Interview met Lionel Grotto, CEO, Choose Paris Region
Lees verder

×

Schrijf u in voor onze nieuwbrieven!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrieven om op uw persoonlijke maat gesneden zakelijke kansen te ontvangen in Paris Region